facebook

נגישות accessibilityנגישות

נגישות

אנחנו ב- Si Cafe משקיעים רבות כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלות וצרכים מיוחדים נגישות לסניפי הרשת השונים.
בכל שאלה או בקשה למידע נוסף ניתן לפנות לאחראי נגישות הרשת: אופיר – 054-7386702

לצפייה בטבלת הסניפים העומדים בתקנות הנגישות (PDF) »

title1